Bangkok Hair Business
Solutions Hub

พาวีคอน เมดิเนส อะคาเดมี สถาบันสอนการทำธุรกิจด้านเส้นผมและหนังศีรษะแบบมืออาชีพ ที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรือนักลงทุน ที่มีความต้องการดำเนินธุรกิจด้านเส้นผมและหนังศีรษะ พาวีคอน เมดิเนส อะคาเดมี ยังมีหลักสูตรส่งเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการปลูกผม สำหรับแพทย์ ผู้ช่วยแพทย์ และให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจด้านการปลูกผมโดยผู้มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน 
เพราะ พาวีคอน เมดิเนส อะคาเดมี คือสถาบันที่แรกที่เดียวในประเทศไทย ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของธุรกิจและขีดความสามารถเชิงวิชาชีพ ให้คุณรองรับลูกค้าจำนวนมากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามการคาดการณ์ของผลการวิจัยที่ว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า มูลค่าตลาดในธุรกิจนี้จะเติบโตมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท 

ยินดีต้อนรับสู่ พาวีคอน เมดิเนส อะคาเดมี
สถาบันสอนการทำธุรกิจด้านเส้นผมและหนังศีรษะแบบมืออาชีพ
พร้อมให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจด้านการปลูกผม ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย

สถาบันสอนทำธุรกิจด้านเส้นผมและหนังศีรษะแบบมืออาชีพ มีเนื้อหาหลักสูตรการทำธุรกิจด้านเส้นผมและหนังศีรษะที่เข้มข้น ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ปัจจุบันมีทั้งหมด 10 หลักสูตร พร้อมทั้งให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจการปลูกผมแบบครบวงจร และยังเป็นศูยน์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงปฏิบัติแบบบูรณาการที่ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยทีมผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี อีกด้วย
ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน  และทักษะด้านการปลูกผมชั้นสูง จากทีมแพทย์ และผู้ชำนาญการด้านการปลูกผม เราจึงมุ่งมั่นพัฒนา พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ใหม่ต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ทักษะ ความเข้าใจในศาสตร์ และศิลป์ ของการปลูกผม เพื่อเป็นประโยชน์ในสายอาชีพการปลูกผมต่อไปในนามประเทศไทย สู่เวทีสากล 

คณาจารย์

สถาบันฝึกอบรมด้านการทำธุรกิจปลูกผมพาวีคอน ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ และมีความมุ่งมั่นอย่าแรงกล้า ที่จะส่งต่อองค์ความรู้ที่มีมาตรฐาน ใช้งานได้จริง
โดยได้รวบรวมประยุกต์เทคนิก และกระบวนการ พัฒนาต่อยอดจากทุกที่ทั่วโลก เพื่อที่จะผลักดัน และยกระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้มากขึ้น
ทั้งในแง่ทฤษฎี ปฏิบัติ
และสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้จริงหลังจบหลักสูตร

นพ. ดนัย ธรรมภิบาล

นพ. เนติทัศน์ ชินอ่อน

พญ. สุธิดา อารยเมธี

นพ. ธีรวัจน์ กำชัย

ธิดา วิวรรธน์ธาดา​

เฉลิมเกียรติ สันติภักดีกุล

หลักสูตรการฝึกอบรม

 

ได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเทคนิคการปลูกผม โดยเฉพาะสำหรับแพทย์ ผู้ช่วยแพทย์ รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนธุรกิจปลูกผม
โดยทุกหลักสูตร ได้ถูกออกแบบมาในแนวความคิดที่ว่า “สูตรสำเร็จของการเรียนรู้ ไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตนเอง”

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ

ป็นหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการดำเนิน การเปิดธุรกิจคลินิกปลูกผม หรือผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และหนังศีรษะ อยากที่จะก่อตั้งธุรกิจใหม่ๆ หรือเพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้า เรามีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบครอบคลุม พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อความสำเร็จ และความมั่นคงของธุรกิจในอนาคต

หลักสูตรสำหรับแพทย์

ออกแบบมาสำหรับแพทย์ ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ และขั้นตอนต่างๆ ด้านการปลูกผม หลังจากศึกษาเสร็จสิ้นแพทย์จะได้รับความรู้และทักษะการปลูกผม รวมถึงการได้ปฎิบัติจริง ซึ่งสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้จริงในอนาคต

หลักสูตรสำหรับผู้ช่วยแพทย์

เป็นทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติที่จะทำให้ผู้เรียนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ได้มีทักษะเฉพาะทาง และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพผู้ช่วยแพทย์เฉพาะทางด้านด้านปลูกผม

หลักสูตรสำหรับนักการตลาด

หลักสูตรสำหรับนักการตลาด เป็นหลักสูตรสำหรับนักการตลาด ที่ต้องการประกอบอาชีพนักการตลาดในธุรกิจปลูกผม หรือ งานบริการ และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และหนังศีรษะ อยากที่จะเป็นนักการตลาดมืออาชีพในสายงานเฉพาะทาง เรามีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบครอบคลุม พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าทางอาชีพด้านการตลาดในอนาคต

หลักสูตรสำหรับนักขาย

เป็นหลักสูตรสำหรับนักขาย ที่ต้องการประกอบอาชีพนักขายในธุรกิจปลูกผม หรือ งานบริการ และผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลเส้นผม และหนังศีรษะ อยากที่จะเป็นนักการขายมืออาชีพในสายงานเฉพาะทาง เรามีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบครอบคลุม พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าทางอาชีพด้านการขายในอนาคต

พันธมิตรอย่างเป็นทางการ

Dr. Danai Thampibal

นพ. ดนัย ธรรมภิบาล

– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Doctor of Medicine, Prince of Songkhla University)

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Master of Science in Anti – Aging and Regenerative Medicine, School of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University)

 • Certified American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS)
 • Certified International Board of Hair Restoration Surgery (IBHRS)
 • Certified American Board in Anti-Aging Medicine (A4M)
 • Certified in Clinical Nutrition Wellness (CNW), American Naturopathic
 • Certification Board (ANCB)
 • Certified in Chelation Therapy, Chelation Medical Association Thai (CMAT)
 • Certified in Anti-Aging Exercise and Wellness Medicine, Mae Fah Luang University)
 • Certified in Hair Transplant Program, Thai Global Health Center Bangkok
 • Certified in the Asian Association of Hair Restoration Surgeons (AAHRS)
 • Certified in The European Organization of Hair Restoration Professionals (FUE Europe)
 • Member of The World FUE Institute
 • Associate member in International Society of Hair restoration Surgery (ISHRS)
 • Key opinion leader (KOL) in Asia for NeoGraft® by Venus Concept USA
 • Lecturer in PAVICON MEDINESS ACADEMY (Hair Transplant Training Academy)
 • Speaker in “Lion-Hair Implanter One-Step Hair Restoration System Workshop” by Hans Biomed (2020)

Dr. Natitad Chinon

นพ. เนติทัศน์ ชินอ่อน

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Doctor of Medicine, Khon Kaen University)
 • Certificate of International Hair Restoration Work Shop By Dr.SHAH Hair Clinic
 • Certified in Rhinoplasty & Upper Blepharoplasty, Research Innovation Beauty Trend Group at ApGuJeong Laon Clinic, Gangnam, Seoul, Korea
 • Certified in Aesthetic Dermatology, Chulalongkorn University
 • Certificate of Attendance Korean Society of Hair Restoration Surgery in Seoul,Korea. 

KELVIN KWEK

 • Corporate Strategist and Management Consultant at G-Code Consultancy
 • Group Chief Operating Officer for Hong Kong based company Oriana International Ltd
 • Chief Operating Officer for World Connection International Ltd
 • Management Consultant for Taiwan based company, Chuu Feng International Ltd
 • Certified NLP Practitioner
 • Certified Master Life Coach
 • Certified Conversational Hypnotist
 • Certified Master Fingerprint Analyst
 • Professional Member of International Association for Counselling
 • Author of 5 books on Fingerprints Analysis and Multiple Intelligence

Dr. Suthida Arayametee

พญ. สุธิดา อารยเมธี

– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Doctor of Medicine, Chiang Mai University)

– Grad.Dip.Clin.Sci.(Radiology), Chiang Mai University

– Diploma in Practical Dermatology, Cardiff University, UK

 • Certificate of completion: Fundamental of Platelet Rich Plasma (PRP) Therapy Training Course
 • Certificate of attendance: Implanter Workshop for Hair Transplantation, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
 • Certificate of Completion: Medical Weight Management Specialist, School of Antiaging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University
 • Certificate of attendance RELIFE Master Network Module 3 Advance Workshop for Thread Lifting (Definisse Free Floating)
 • Certificate of attendance Mid-Face Correction & Enhancement using thread, botulinum toxin, filler Workshop by No 1 Trainer
 • Certificate of attendance: RELIFE Master Network Module 2 Advance Workshop for thread Lifting (Definisse Double thread technique with 23-cm-thread)
 • Certificate of attendance: 9th ITCAM Hands-on Cadaveric Dissection of Toxin and Filler Injections and Thread Lift

Dr. Teerawaj Kamchai

นพ. ธีรวัจน์ กำชัย

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certified in Implanter Workshop at Siriraj Hospital.
 • Certified in Hair Transplant Workshop at Malaysia.
 • Speaker in Implanter Hair Transplant Workshop by Lion at BEQ Clinic.

Tida Wiwattada

ธิดา วิวรรธน์ธาดา​

– Bachelor Degree of Food Science Technology, Suan Dusit University 

– Master Degree of Marketing, Ramkhamhaeng University

– Diploma of Business Administratation, Manhattan College, USA

 • Managing Director and Master Instructor of Biotouch International Beauty Instutute 
 • Micropigmentation Course by Biotouch USA
 • Advance Correction & Camouflage Permanent Makeup by Biotouch USA
 • Paramedical by Biotouch USA
 • Scalp Micropigmentation by Scalpa USA
 • Scalp Tricopigmentation by Master Toni Belfatto, Ittaly

Chalermkiat Santipakdeekul

เฉลิมเกียร สันติภักดีกุล

ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (มธ.บ.) มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุริจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 • Toni & Guy Education Academy , London England ‘1895
 • Toni & Guy Academy , Singapore ‘ 1998
 • Sexy Hair Academy , Orlando USA. ‘ 2000
 • Toni & Guy Academy , Sidney Austraria ‘ 2000
 • Pivot Point Academy , California USA ‘ 2005
 • Toni & Guy Academy ,Florida USA ‘ 2007
 • SABFA Training Course by Shiseido Academy of Beauty & Fashion , Tokyo Japan ‘ 2015
 • Master Course by Eton Crop Academy London / Tokyo ‘ 2016
 • Train The Trainer, Thai Flight Training, Thailand ‘2021

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

  ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ภาษา ฟ้อนต์และรูปแบบการนำเสนอ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า