หลักสำหรับสูตรแพทย์

ออกแบบมาสำหรับแพทย์ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ และขั้นตอนต่างๆ ด้านการปลูกผม หลังจากศึกษาเสร็จสิ้น

แพทย์จะได้รับความรู้และทักษะการปลูกผม รวมถึงการได้ปฎิบัติจริงซึ่งสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้จริงในอนาคต

Understanding of Hair Restoration

หลักสูตร 1 วัน เน้นอธิบายพื้นฐานทฤษฎี

เป็นหลักสูตรสำหรับแพทย์ที่ต้องการเริ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผม ที่จะได้สัมผัสทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ

FUE Hand-on Training Course

หลักสูตร 1 วันครึ่ง เน้นทฤษฎีและปฏิบัติ

สำหรับแพทย์ที่ต้องการเรียนเทคนิคการปลูกผมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและแพทย์ที่ต้องการเพิ่มทักษะ มีการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนทั้งการใช้อุปกรณ์ต่างๆ และเคล็ดลับต่างๆ ในการปลูกผมสำหรับเทคนิค FUE

DHI Hand-on Training Course

หลักสูตร  1 วันครึ่ง เน้นลงมือปฏิบัติจริง

สำหรับแพทย์ที่ต้องการฝึกและลงมือทำจริงกับคนไข้ทุกขั้นตอนโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอดหลักสูตรสำหรับเทคนิค DHI โดยเฉพาะ

Special Course

เป็นหลักสูตรเฉพาะขั้นสูง ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ ในภาคการปลูกคิ้ว ปลูกหนวด ปลูกเครา

Private Course

สำหรับแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านการปลูกผม แต่ต้องการแบบส่วนตัว ตัว ต่อ ตัว ซึ่งเป็นการฝึก และเพิ่มทักษะเทคนิคการปลูกผมอย่างละเอียดทุกขั้นตอน  

Integrated Dual Program

หลักสูตร 11 วัน เน้นทฤษฎี ลงมือปฏิบัติจริง สัมผัสสถานการณ์จริงกับทีมแพทย์เกาหลีใต้

เป็นหลักสูตรสำหรับแพทย์ด้านธุรกิจปลูกผมแบบครบวงจร จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 26 ปี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนปลูกผมแบบสมัยใหม่ การบริหาร การขาย การวางกลยุทธ์ การเงิน การบัญชี เพื่อให้นำไปพัฒนาธุรกิจด้านการปลูกผมให้มีทิศทาง และคุณค่าของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

หลักสูตรสำหรับผู้ช่วยแพทย์

หลักสูตรสำหรับแพทย์ ออกแบบมาสำหรับแพทย์ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ และขั้นตอนต่างๆ ด้านการปลูกผม หลังจากศึกษาเสร็จสิ้น แพทย์จะได้รับความรู้และทักษะการปลูกผม รวมถึงการได้ปฎิบัติจริงซึ่งสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้จริงในอนาคต

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ ​

เป็นการสอนเทคนิคการปลูกผมแก่ผู้ช่วยแพทย์ หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ผู้ช่วยแพทย์มีทักษะ อย่างแท้จริง หลังจากเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนเชื่อมั่นได้เลยว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในสายงานการเป็นผู้ช่วยแพทย์ปลูกผมได้อย่างสมบูรณ์

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ ​

เป็นการสอนเทคนิคการปลูกผมแก่ผู้ช่วยแพทย์ หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ผู้ช่วยแพทย์มีทักษะ อย่างแท้จริง หลังจากเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนเชื่อมั่นได้เลยว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในสายงานการเป็นผู้ช่วยแพทย์ปลูกผมได้อย่างสมบูรณ์

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการดำเนินการเปิดธุรกิจคลินิกปลูกผม หรือผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และหนังศีรษะ อยากที่จะก่อตั้งธุรกิจใหม่ๆ หรือเพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้า เรามีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบครอบคลุม พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อความสำเร็จและความมั่นคงของธุรกิจในอนาคต

ที่ปรึกษาด้านการทำการตลาด

ที่ปรึกษาด้านการทำการตลาด เรามีทีมที่พร้อมจะให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางของแผนการดำเนินงานทางการตลาดอย่างมืออาชีพ ที่จะช่วยพัฒนาการตลาดคลินิกปลูกผม และผลิตภัณฑ์เส้นผมและหนังศีรษะได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ที่ปรึกษาด้านการจัดการทางธุรกิจ

ที่ปรึกษาด้านการจัดการทางธุรกิจที่เกียวกับคลินิกปลูกผม และผลิตภัณฑ์เส้นผมและหนังศีรษะ เรามีทีมที่พร้อมจะให้คำปรึกษาและวางแผนกำหนด แนวทางการบริหารงาน ตั้งแต่การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตลอดจน การวางกลยุทธ์ด้านต่างๆ ที่จะช่วยในการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และเติบโต

Branding 5.0 the journey of success

ผู้ดำเนินธุรกิจ เรียนรู้กับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่แท้จริง ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ และแผนการตลาดให้แข็งแกร่ง ยั่งยืนมากขึ้น

Business Exponential for Hair Center

ด้วยเทคโนโลยีที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ยุคนี้ธุรกิจปลูกผมเติบโตแบบก้าวกระโดด เราจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย เจาะลึกทุกระบบของธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญ ที่จะเพิ่มความเข้าใจ วิธีการดำเนินธุรกิจ การวางแผน กลยุทธ์ธุรกิจ และการทำตลาดอย่างเป็นมืออาชีพ 

Personal Selling for Niche Customers

ผู้ดำเนินธุรกิจจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มในบทบาทของพนักงานขาย ที่สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะของลูกค้าได้ และค้นหาความต้องการภายใน (Insight) ของลูกค้าอย่างเป็นระบบ รวมทั้งนำเสนอสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อลูกค้าอย่างแท้จริง

หลักสูตรสำหรับนักการตลาด

หลักสูตรสำหรับนักการตลาด เป็นหลักสูตรสำหรับนักการตลาด ที่ต้องการประกอบอาชีพนักการตลาดในธุรกิจปลูกผม หรือ งานบริการ และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และหนังศีรษะ อยากที่จะเป็นนักการตลาดมืออาชีพในสายงานเฉพาะทาง เรามีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบครอบคลุม พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าทางอาชีพด้านการตลาดในอนาคต

Basic Hair Restoration for Marketers

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเส้นผม และหนังศีรษะ โดยเฉพาะด้านการปลูกผม เริ่มตั้งแต่ปัญหาผมร่วง ผมบาง ล้าน เถิก เทคนิคการปลูกผมย้ายรากขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัญหาของคนไข้เบื้องต้นเพื่อสามารถนำเสนอในเชิงการสื่อสารด้านการตลาด เหมาะสำหรับพนักงานฝ่ายการตลาดที่จะเข้ามาทำงานในธุรกิจเส้นผม และหนังศีรษะในทุกๆระดับ

Basic Hair Restoration for Marketers

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเส้นผม และหนังศีรษะ โดยเฉพาะด้านการปลูกผม เริ่มตั้งแต่ปัญหาผมร่วง ผมบาง ล้าน เถิก เทคนิคการปลูกผมย้ายรากขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัญหาของคนไข้เบื้องต้นเพื่อสามารถนำเสนอในเชิงการสื่อสารด้านการตลาด เหมาะสำหรับพนักงานฝ่ายการตลาดที่จะเข้ามาทำงานในธุรกิจเส้นผม และหนังศีรษะในทุกๆระดับ

Marketing 5.0; the Journey of Success for Hair Business

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อทำให้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้จาก Basic Hair Restoration for Marketers กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในธุรกิจอุสาหกรรมด้านเส้นผม และหนังศีรษะ สามารถสื่อสารด้านการตลาดได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย

Digital Transformation & Marketing Disruption in hair business

นักการตลาด กับการสร้างยอดขายเป็นสิ่งที่องค์กรคาดหวังมาก แต่นักการตลาดที่มีเพียงมุมมองที่จะเน้นแต่การทำการตลาด โดยขาดการมองการบริหารลูกค้า ในระยะยาว การตลาดนั้นย่อมเกิดปัญหาในการส่งเสริมการทำงานของทีมขายได้ ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของโลกการตลาด โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการะบวนการการตลาดตั้งแต่โมเดลการตลาด จนถึงการบวนการสื่อสาร เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพของการขาย รวมทั้งการทำการตลาดในยุค Digital Disruption ด้วย Mar Tech  

Marketing Automation for CRM system in hair business

นักการตลาดจะได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มในบทบาทของนักการตลาดด้วยการทำการตลาดแบบอัตโนมัติ ที่สามารถวิเคราะห์ผู้ดำเนินธุรกิจจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มในบทบาทของนักการตลาด ที่สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะของลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ และค้นหาความต้องการภายใน (Insight) ของลูกค้าเฉพาะกลุ่มอย่างเป็นระบบ รวมทั้งนำเสนอสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อลูกค้าอย่างแท้จริงด้วยโปรแกรมการตลาดออนไลน์

หลักสูตรสำหรับนักขาย

เป็นหลักสูตรสำหรับนักขาย ที่ต้องการประกอบอาชีพนักขายในธุรกิจปลูกผม หรือ งานบริการ และผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลเส้นผม และหนังศีรษะ อยากที่จะเป็นนักการขายมืออาชีพในสายงานเฉพาะทาง เรามีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบครอบคลุม พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าทางอาชีพด้านการขายในอนาคต

Basic Hair Restoration for Sales

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อทำให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเส้นผม และหนังศีรษะในระดับพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านการปลูกผม เริ่มตั้งแต่สาเหตุของปัญหาผมร่วง เทคนิคการปลูกผมย้ายรากขั้นพื้นฐาน การรักษาอาการผมบาง ล้าน เถิก การประเมินปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาของคนไข้เบื้องต้น เหมาะสำหรับพนักงานฝ่ายขายที่จะเข้ามาทำงานในธุรกิจเส้นผม และหนังศีรษะในทุกๆระดับ

Basic Hair Restoration for Sales

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อทำให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเส้นผม และหนังศีรษะในระดับพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านการปลูกผม เริ่มตั้งแต่สาเหตุของปัญหาผมร่วง เทคนิคการปลูกผมย้ายรากขั้นพื้นฐาน การรักษาอาการผมบาง ล้าน เถิก การประเมินปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาของคนไข้เบื้องต้น เหมาะสำหรับพนักงานฝ่ายขายที่จะเข้ามาทำงานในธุรกิจเส้นผม และหนังศีรษะในทุกๆระดับ

Professional Selling and Customer Analysis for Hair Business

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อทำให้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้จาก Basic Hair Restoration for Sales กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายในธุรกิจอุสาหกรรมด้านเส้นผม และหนังศีรษะ สามารถประเมินปัญหาของคนไข้ได้อย่างแม่นยำ สามารถให้คำแนะนำแก่คนไข้ได้เป็นอย่างดี

CRM & CEM for Up Sale in hair business (For Managerial Level)

นักขาย กับการสร้างยอดขายเป็นสิ่งที่องค์กรคาดหวังมาก แต่นักขายที่มีเพียงมุมมองที่จะเน้นแต่การขาย โดยขาดการมองการบริหารลูกค้า ในระยะยาว นักขายย่อมเกิดปัญหาในการสร้างยอดขายได้ ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเห็นความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ของนักขายที่มีต่อลูกค้า และเห็นความสำคัญของการบริหารลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อจูงใจให้ลูกค้ายังคงซื้อสินค้า หรือใช้บริการกับเราต่อไปในอนาคต

Alternative Sales Skills for Niche Customers

นักขายจะได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มในบทบาทของพนักงานขายด้วยทักษะการขายยาก และการขายทางเลือก ที่สามารถวิเคราะห์ผู้ดำเนินธุรกิจจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มในบทบาทของนักขาย ที่สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะของลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ และค้นหาความต้องการภายใน (Insight) ของลูกค้าเฉพาะกลุ่มอย่างเป็นระบบ รวมทั้งนำเสนอสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อลูกค้าอย่างแท้จริง

Dr. Suthida Arayametee

พญ. สุธิดา อารยเมธี

– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Doctor of Medicine, Chiang Mai University)

– Grad.Dip.Clin.Sci.(Radiology), Chiang Mai University

– Diploma in Practical Dermatology, Cardiff University, UK

 • Certificate of completion: Fundamental of Platelet Rich Plasma (PRP) Therapy Training Course
 • Certificate of attendance: Implanter Workshop for Hair Transplantation, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
 • Certificate of Completion: Medical Weight Management Specialist, School of Antiaging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University
 • Certificate of attendance RELIFE Master Network Module 3 Advance Workshop for Thread Lifting (Definisse Free Floating)
 • Certificate of attendance Mid-Face Correction & Enhancement using thread, botulinum toxin, filler Workshop by No 1 Trainer
 • Certificate of attendance: RELIFE Master Network Module 2 Advance Workshop for thread Lifting (Definisse Double thread technique with 23-cm-thread)
 • Certificate of attendance: 9th ITCAM Hands-on Cadaveric Dissection of Toxin and Filler Injections and Thread Lift

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

  ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ภาษา ฟ้อนต์และรูปแบบการนำเสนอ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า