การปลูกผมในผู้หญิง

แม้ว่าผู้ชายจะได้รับผลกระทบจากผมร่วงมากกว่าผู้หญิง แต่ 42% ของผู้หญิงก็มีปัญหาผมร่วงจากพันธุกรรมด้วยเช่นกัน สาเหตุของผมร่วงในผู้หญิงนอกเหนือจากพันธุกรรม ได้แก่ การรับประทานอาหารที่ไม่สมดุล ความเครียด หรือวัยหมดประจำเดือน การปลูกผมเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการรักษาโรคผมร่วงจากพันธุกรรมในผู้หญิง

โรคผมร่วงจากพันธุกรรมในผู้หญิง

ภาวะผมร่วงบางในผู้หญิงนั้น เป็นการบางของเส้นผมแบบไม่มีแผลเป็นและค่อยๆร่วงบางลง โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้า ตรงกลาง และด้านข้างของหนังศีรษะ โดยขนาดของเส้นผมและรากผมก็เล็กลงร่วมด้วย สาเหตุนั้นนอกจากตามพันธุกรรมอย่างเช่นในเพศขาย ภาวะผมร่วงบางในผู้หญิงเกิดจากหลายปัจจัย อาทิเช่น การอักเสบ ฮอร์โมนต่างๆ และแม้แต่สิ่งแวดล้อม ก็มีบทบาทเช่นกัน

 

การซักประวัติ ตรวจร่างกาย โดยเฉพาะส่องกล้องที่หนังศีรษะอย่างละเอียด การเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมน และ ค่าแร่ธาตุต่าง มีความสำคัญในการวินิจฉัยสาเหตุร่วมของภาวะผมร่วงบางในผู้หญิง นอกเหนือจากภาวะผมร่วงบางจากพันธุกรรม

การลุกลามของโรคผมร่วงในผู้หญิง

ผมร่วงจากพันธุกรรมในผู้หญิงมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างมากจากผมร่วงในผู้ชาย เมื่อพิจารณาจากสเกลลุดวิก ในผู้หญิง ผมร่วงมักเริ่มจากบริเวณกลางกระหม่อม จากนั้นจึงขยายออกไปด้านหลังศีรษะและแนวไรผม และอาจมีการขยายไปด้านข้างเมื่ออยู่ในระยะรุนแรง

ในหลายกรณี อาจมีผมร่วงแบบกระจายบริเวณแนวไรผม แต่ผมร่วงทั้งศีรษะหรือศีรษะล้านบางส่วนเป็นสิ่งที่พบได้ยากมากในผู้หญิง โดยรูปแบบของผมร่วงในเพศหญิงนั้นจะประเมินโดยใช้สเกลของลุดวิกหรือโอลเซ่น (“ต้นคริสมาสต์”)

การรักษาเฉพาะที่

 • Minoxidil 2-5% จะเพิ่มเลือดที่มาเลี้ยงศีรษะ และ ยืดผมระยะ Anagen ให้มีอายุยาวขึ้นได้
 • Prostaglandin analog เช่น 0.1% latanoprost ยืดผมระยะ Anagen ให้มีอายุยาวขึ้นได้
 • Ketoconazole ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และ มีคุณสมบัติ androgen-receptor antagonist
 • Melatonin มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระอย่างมาก การใช้ 0.1% Melatonin หยอดผม จะยืดผมระยะ Anagen ให้มีอายุยาวขึ้นได้
 • เกร็ดเลือดเข้มข้น (PRP)
 • การฉายแสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำ

การรับประทานยา

ซึ่งควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ และติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีข้อจำกัด และ มีผลข้างเคียงของยาที่ต้องระมัดระวัง อาทิ Finesteride, Minoxidil, Spironolactone, flutamide

การปลูกผมย้ายราก

บริเวณที่ไม่เหลือรากผมแล้ว จำเป็นต้องรักษาด้วยการย้ายราก

การปลูกผมเหมาะกับใคร

น่าเสียดายที่แม้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่ที่มีปัญหาผมร่วงจะเหมาะสำหรับการปลูกผม แต่จำนวนของผู้หญิงที่ควรได้รับการปลูกผมนั้นมีจำนวนที่น้อยกว่ามาก เนื่องจากผู้หญิงมักมีปัญหาผมร่วงแบบกระจายมากกว่าศีรษะล้านที่มีรูปแบบเฉพาะ นอกจากนี้ ในผู้ที่มีปัญหาผมร่วงแบบกระจาย จะมีอาการผมบางทั่วศีรษะ ดังนั้น Donor Area จึงมีขนาดเล็ก   ซึ่งจากการศึกษาการปลูกผม เราพบว่าการปลูกผม 15.8% นั้นเป็นการปลูกผมที่ทำขึ้นในผู้หญิง

การปลูกผมเป็นวิธีการเดียวที่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาผมร่วงบริเวณกระหม่อม และยังคงมีเส้นผมที่สุขภาพดีและทนทานที่บริเวณด้านข้างและด้านหลังของศีรษะ ผมในบริเวณเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการปลูกผม เนื่องจากมีความต้านทานต่อฮอร์โมน DHT จึงไม่หลุดร่วงง่าย

ผู้หญิงต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากจากปัญหาผมร่วง แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยง่ายโดยการปลูกผม ปัญหาผมร่วงในผู้หญิง ได้แก่ โรคผมร่วงจากพันธุกรรม ผมร่วงจากแรงเชิงกล หัวเถิก แผลเป็นจากศัลยกรรมพลาสติก และผมร่วงเนื่องจากการบาดเจ็บ นอกจากนี้ การปลูกผมยังเป็นหัตถการที่ใช้กันโดยทั่วไปในการแปลงเพศเป็นผู้หญิง เพื่อช่วยให้มีรูปลักษณ์ที่เป็นผู้หญิงมากขึ้น

ประเภทของการปลูกผมในผู้หญิง

 • การเพิ่มหนาแน่นของผมบางส่วน
 • การออกแบบแนวไรผมใหม่
 • การลดแนวไรผมให้ต่ำลง
 • การปลูกคิ้ว
 • ศัลยกรรมลดขนาดหนังศีรษะ
 • การปกปิดแผลเป็น

ขั้นตอนการปลูกผมในผู้หญิง

การปลูกผมไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาผมร่วงจากพันธุกรรมเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับผู้ป่วยหญิงที่สูญเสียเส้นผมอันเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือต้องการลดขนาดและความสูงของหน้าผาก

การปลูกผมในผู้หญิงมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับในผู้ชาย และมีลักษณะเช่นเดียวกัน โดยวิธีการปลูกผมที่ใช้กันโดยทั่วไปมีด้วยกัน 3 วิธี คือวิธี FUT (วิธีการปลูกผมถาวรด้วยกอรากผม) FUE (การปลูกผมถาวรแบบย้ายเซลล์รากผม) และ วิธี DHI

การปลูกผม 3 วิธีนี้มีความแตกต่างกันที่ขั้นตอนการสกัดเก็บกอผม โดยในวิธี DHI และ FUE กอผมจะถูกสกัดออกจากบริเวณ Donor Area ออกทีละกอ โดยใช้เครื่องมือเจาะที่มีขนาดเล็กและกลวง ส่วนในวิธี FUT จะมีการตัดแถบเนื้อเยื่อผิวหนังออกจากบริเวณ Donor Area จากนั้นจึงตัดแยกออกเป็นกอผม โดยการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ และในขั้นตอนการย้ายราก โดย DHI จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Implanter

ในกรณีส่วนใหญ่บริเวณ Donor Area มักอยู่ที่ด้านหลังศีรษะของผู้ป่วย ซึ่งเป็นบริเวณที่ผมมีความต้านทานต่อฮอร์โมนไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (DHT) ที่เป็นสาเหตุหลักของโรคผมร่วงจากพันธุกรรม

กอผมที่ได้นี้จะถูกนำไปปลูกลงในบริเวณที่ต้องการ ซึ่งเส้นผมเหล่านี้จะยังคงมีความต้านต่อฮอร์โมน DHT หลังจากที่นำไปปลูกแล้ว และจะเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างถาวร

 

ทางเลือกแทนการปลูกผมในผู้หญิง

 ในช่วงผมบางนั้น อาจใช้ยาเฉพาะที่ ดังได้กล่าวไปแล้วหรือยารับประทาน ที่จะกล่าวต่อไป หากแต่ถ้าบริเวณหนังศีรษะบริเวณนั้น ไม่เหลือรากผมแล้ว ก็จำเป็นต้องใช้วิธีปลูกผม

มีวิธีการบำบัดแบบอื่น ๆ อีกหลายวิธีที่สามารถกระตุ้นการเติบโตของผมได้ ได้แก่ การบำบัดด้วย PRP และเลเซอร์ความเข้มต่ำ ซึ่งจะปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดบริเวณหนังศีรษะ ช่วยให้สารอาหารเข้าถึงรากผม และกระตุ้นการเจริญเติบโต แต่น่าเสียดายที่ฟินาสเทอไรด์ไม่เหมาะกับปัญหาผมร่วงในผู้หญิง เว้นเสียแต่ว่า ได้เข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือนมานานหลายปีและไม่มีข้อห้ามใช้เชิงสุขภาพด้านอื่นๆ

การตกแต่งทรงผม เช่น การทำสีผม ก็สามารถช่วยลดความเด่นชัดของผมร่วงแบบกระจายได้เช่นกัน นอกจากนี้ ผู้หญิงมักไว้ผมยาวมากกว่าผู้ชาย ทำให้ง่ายต่อการจัดแต่งทรงผมเพื่อปกปิดปัญหาผมร่วง

ค่าใช้จ่ายในการปลูกผมในผู้หญิง

ค่าใช้จ่ายในการปลูกผมในผู้หญิงนั้นไม่ต่างจากการปลูกผมในผู้ชายมากนัก

จากการศึกษาค่าใช้จ่ายในการปลูกผม เราพบว่าการปลูกผมในสหราชอาณาจักรมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 108 บาทต่อกราฟต์ 182 บาท ต่อกราฟต์ในสหรัฐอเมริกา และ  30 บาทในไทย

การปลูกผม 2,500 กราฟต์ในไทยจะมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 75,000 บาท แต่เนื่องจากการปลูกผมเป็นศัลยกรรมเพื่อความงาม และไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ ประกันสุขภาพจึงไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

คำถามที่พบบ่อย

การปลูกผมในผู้หญิงมีค่าใช้จ่ายเท่าใด?

ค่าใช้จ่ายในการปลูกผมในผู้หญิงอาจแตกต่างกันอย่างมาก และขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของปัญหาผมร่วง จำนวนกราฟต์ทีใช้ปลูก เทคนิค เครื่องมือที่ใช้และความชำนาญของศัลยแพทย์ปลูกผม

เหตุใดในอดีตการปลูกผมในผู้หญิงจึงมักทำโดยใช้วิธี FUT

ข้อดีของวิธี FUT ก็คือ ไม่จำเป็นต้องโกนบริเวณ Donor Area ที่ด้านหลังศีรษะ ดังนั้นจึงสามารถปกปิดแผลเป็นได้ง่ายในผู้หญิง แต่ข้อเสียก็คือ ยังคงมีแผลเป็นแบบขีดอยู่

ปัจจุบันเรามีเทคนิคใหม่ที่เรียกว่า Long Hair DHI ที่ใช้หัวเจาะขนาดเล็กเจาะกอผมออกมาได้ โดยไม่ต้องตัดหรือแม้แต่เล็มผม และ ย้ายเส้นผมที่มีความยาวปกติมาปักบริเวณ Recipient Area ได้เลย ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นธรรมชาติมากตั้งแต่วันแรกทีเดินออกจากห้องผ่าตัด

การปลูกผมให้ผลลัพธ์ที่ถาวรหรือไม่ ?

หลังการปลูกผม คุณสามารถดูแลและตกแต่งผมได้เช่นเดียวกับผมปกติ หลังจากหายดีแล้ว คุณสามารถทำสีผม ตัดแต่ง ดัดผม ได้ตามต้องการ โดยแพทย์จะเป็นผู้ตรวจความแข็งแรงของผมที่ขึ้นใหม่และหนังศีรษะก่อนที่จะอนุญาต

หลังการปลูกผมจะสามารถทำสีผมได้หรือไม่ ?

ผมที่นำมาใช้ในการปลูกผมนั้นนำมาจากบริเวณที่มีความต้านทานต่อฮอร์โมน DHT ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ผมร่วง (ในโรคผมร่วงจากพันธุกรรม) และผมจากบริเวณนี้จะยังคงมีคุณสมบัตินี้หลังจากนำไปปลูก ผมจะขึ้นใหม่ตามวงจรของผมตามปกติ

Dr. Suthida Arayametee

พญ. สุธิดา อารยเมธี

– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Doctor of Medicine, Chiang Mai University)

– Grad.Dip.Clin.Sci.(Radiology), Chiang Mai University

– Diploma in Practical Dermatology, Cardiff University, UK

 • Certificate of completion: Fundamental of Platelet Rich Plasma (PRP) Therapy Training Course
 • Certificate of attendance: Implanter Workshop for Hair Transplantation, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
 • Certificate of Completion: Medical Weight Management Specialist, School of Antiaging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University
 • Certificate of attendance RELIFE Master Network Module 3 Advance Workshop for Thread Lifting (Definisse Free Floating)
 • Certificate of attendance Mid-Face Correction & Enhancement using thread, botulinum toxin, filler Workshop by No 1 Trainer
 • Certificate of attendance: RELIFE Master Network Module 2 Advance Workshop for thread Lifting (Definisse Double thread technique with 23-cm-thread)
 • Certificate of attendance: 9th ITCAM Hands-on Cadaveric Dissection of Toxin and Filler Injections and Thread Lift

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

  ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ภาษา ฟ้อนต์และรูปแบบการนำเสนอ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า