การปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS

ในปัจจุบัน การปลูกผมโดยใช้ผมของผู้ป่วยเองได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย และได้มีการพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สวยงามและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในนวัตกรรมการปลูกผมก็คือหุ่นยนต์ปลูกผม ARTAS จากสหรัฐอเมริกา ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงวิธีการปลูกผมด้วยหุ่นยนต์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ปลูกผม ARTAS

การปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS พัฒนามาจากวิธี FUE แบบแมนนวลแบบดั้งเดิม การใช้หุ่นยนต์จะทำให้สามารถสกัดเก็บผมได้อย่างแม่นยำมากขึ้น จากการที่ลดความล้าที่เกิดขึ้นกับตัวคุณหมอ แต่อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์จะถูกใช้ในขั้นตอนการเจาะเก็บผมเท่านั้น ไม่ได้ใช้ในขั้นตอนการปลูกผม การปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • โกนผมศีรษะด้านหลังของผู้ป่วย จากนั้นวาดตารางลงบนหนังศีรษะเพื่อกำหนดทิศทางและพื้นที่ที่จะสกัดเก็บผม
 • จากนั้น ระบบหุ่นยนต์ ARTAS จะเริ่มกำหนดตำแหน่งของเส้นผมที่จะสกัดโดยใช้อัลกอริทึม ซึ่งจะช่วยให้เครื่องสามารถกำหนดได้ว่าจะเจาะเก็บกอรากผมใด
 • จากนั้น เจาะผิวหนังด้วยอุปกรณ์โดยการกดปลอกของอุปกรณ์เจาะลงที่รอยผ่า แล้วดึงเส้นผมออกจากเนื้อเยื่อโดยรอบ จนกระทั่งได้ผมตามจำนวนที่ต้องการ
 • ในระหว่างการรักษา ผู้ใช้ระบบ ARTAS จะติดตามหัตถการโดยใช้กล้องซึ่งจะมีการส่งภาพไปยังหน้าจอ และหากเกิดอาการแทรกซ้อนจะสามารถหยุดระบบได้ในทันที
 • จากนั้นทีมแพทย์จะทำการปลูกผมแบบแมนนวล เช่นเดียวกับวิธีการปลูกแบบทั่วไป

ข้อดีและข้อเสียของการปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS

ข้อดี ข้อเสีย
หุ่นยนต์ ARTAS ไม่เพียงแต่จะสามารถสกัดเก็บรากผมได้เท่านั้น แต่ยังสามารถปลูกผมได้ด้วย (รุ่นใหม่)
ราคาสูง แพทย์จำนวนมากจึงไม่สามารถให้บริการปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS
ไม่มีปัญหาในเรื่องสมาธิและความอ่อนล้าในการทำหัตถการ
ต้องมีการฝึกการใช้เครื่องเพื่อให้มีความคุ้นเคย
การสกัดเก็บรากผมเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ โดยการสกัดเก็บรากผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS จะมีอัตราการสูญเสียรากผมอยู่ระหว่าง 10 – 20%
การใช้หุ่นยนต์ ARTAS ทำให้ปลูกผมได้หนาแน่นถึง 30 รากผมต่อตารางเซนติเมตร แต่ระดับความหนาแน่นที่แนะนำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดูสวยงามจะอยู่ที่ประมาณ 50 รากผมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งเป็นความหนาแน่นของเส้นผมตามธรรมชาติ
การปลูกผมโดยใช้หุ่นยนต์ ARTAS ไม่จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ในการปลูกผมมากนัก สิ่งที่ต้องการมีเพียงแค่การฝึกฝนเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง ดังนั้นแพทย์ที่ไม่เคยปลูกผมด้วยตนเองจึงสามารถทำการปลูกผมได้
หุ่นยนต์ ARTAS ไม่สามารถสกัดเก็บเส้นผมได้ทั้งหมด เนื่องจากไม่สามารถสกัดเก็บเส้นขนที่บริเวณคอและบริเวณอื่นของร่างกายได้
แพทย์ที่ไม่มีประสบการณ์ในการปลูกผมสามารถรับความช่วยเหลือจากผู้ช่วยด้านเทคนิคและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนการใช้เครื่องมา
การสกัดเก็บเส้นขนโดยใช้หุ่นยนต์อาจมีความเสียหายมากกว่าการสกัดเก็บเส้นขนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากทิศทางการงอกของขนแต่ละเส้นนั้นแตกต่างกัน และเครื่องยังไม่สามารถคำนวณได้ ดังนั้นหุ่นยนต์ ARTAS จึงมักทำให้เกิดความเสียหายกับกอรากขนมากกว่า
ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด เครื่องจะมีการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของศีรษะ แม้เพียงเล็กน้อย
ต้องโกนผมทั้งหมด

ความคิดของผู้ป่วยต่อการปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS

จากประสบการณ์ทางการแพทย์พบว่าผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่คิดว่าการได้รับการปลูกผมโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ในขณะที่เทคนิคที่ใช้นั้นมีความสำคัญรองลงไป ผู้ป่วยบางรายรู้สึกลังเลที่จะรับบริการปลูกผมโดยหุ่นยนต์ และต้องการให้แพทย์เป็นผู้ทำการปลูกผมเท่านั้น

ผลลัพธ์ของการปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS

ในการพิจารณาภาพก่อนและหลังการปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS รุ่นใหม่ควรให้ความสนใจกับความเป็นธรรมชาติของแนวไรผม และบริเวณ Donor Area โดยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพทย์มีความเชี่ยวชาญในการปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS

การปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS เหมาะกับใคร?

การปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาผมร่วงจากพันธุกรรมและฮอร์โมนเพศชายตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นไป และมีบริเวณ Donor Area ที่กว้าง

ARTAS เป็นเทคนิคที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีผมตรงและสีเข้ม เพราะหุ่นยนต์จะตรวจหารากผมของผู้ป่วยได้ง่าย แต่จะตรวจหาได้ยากหากเป็นผมมีสีอ่อน

การปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีผมหยิก ซึ่งจะเหมาะกับการปลูกผมแบบแมนนวลมากกว่า เนื่องจากหุ่นยนต์ ARTAS จะระบุรากผมได้ยาก ในกรณีของผู้ป่วยที่มีผมหยิก

สรุป

หุ่นยนต์ ARTAS เป็นเครื่องมือเสริมที่เป็นประโยชน์ที่จะเข้ามาช่วยลดความล้าที่เกิดระหว่างการปลูกผม แต่อย่างไรก็ตาม แพทย์ควรมีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการปลูกผมแบบอื่น ๆ และไม่ควรอาศัยเพียงหุ่นยนต์เท่านั้น

เนื่องจากหุ่นยนต์มีราคาสูงมากจึงทำให้ค่าปลูกผมแพงขึ้นด้วย โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการปลูกผมโดยทั่วไป พบว่าการปลูกผมโดยใช้หุ่นยนต์จะมีค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย นอกจากนี้การปลูกผมโดยใช้หุ่นยนต์ยังมีความต้องการค่อนข้างต่ำ และผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่ไว้วางใจในประสบการณ์และฝีมือของแพทย์ผู้มีประสบการณ์มากกว่า ดังนั้น การปลูกผมโดยใช้หุ่นยนต์ ARTAS จึงไม่เป็นที่นิยมในประเทศที่มีค่าแรงต่ำอย่างตุรกี เม็กซิโก หรือไทย

เมื่อพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของการปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ ARTAS แล้ว อาจกล่าวได้ว่าการปลูกผมแบบแมนนวลมักจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและมีอัตราความสำเร็จพอๆ กัน และอาจให้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติมากกว่า

คำถามที่พบบ่อย

การปลูกผมด้วยวิธี FUE ให้ผลลัพธ์ที่ถาวรหรือไม่?

เมื่อทำการปลูกผมด้วยวิธี FUE อย่างถูกต้อง จะได้ผลลัพธ์ที่ถาวร เนื่องจากกราฟต์ผมถูกนำมาจากบริเวณที่มีความต้านทานต่อฮอร์โมน DHT ที่ทำให้เกิดผมร่วง จึงไม่เกิดการหลุดร่วงในภายหลังจากผลของ DHT

การปลูกผมด้วยวิธี FUE หรือ FUT วิธีใดดีกว่ากัน?

ไม่มีวิธีใดที่ดีกว่ากัน เพราะวิธีการที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของผมร่วงของผู้ป่วยแต่ละราย

ผมที่ปลูกจะบางลงหรือไม่?

กราฟต์ผมที่นำมาจากบริเวณ Donor Area นั้นมีความต้านทานต่อฮอร์โมน DHT ซึ่งทำให้เกิดผมร่วง ซึ่งหมายความว่าผมเจะไม่หลุดร่วง และไม่บางลงจากฮอร์โมน แต่สามารถหลุดร่วงจากสาเหตุอื่นๆได้เหมือนผมปกติ

FUE มีอัตราความสำเร็จสูงเพียงใด?

อัตราความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของศัลยแพทย์ผู้ทำการปลูกผม ตลอดจนคุณสมบัติของผู้ป่วย หากทำการปลูกผมอย่างถูกต้อง จะมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 90% ขึ้นไป

การปลูกผมด้วยวิธี FUE ต้องใช้กราฟต์ผมมากเพียงใด?

จำนวนกราต์โดยเฉลี่ยที่ต้องใช้ในการปลูกผมแต่ละครั้งคือ 2,083 กราฟต์

Dr. Suthida Arayametee

พญ. สุธิดา อารยเมธี

– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Doctor of Medicine, Chiang Mai University)

– Grad.Dip.Clin.Sci.(Radiology), Chiang Mai University

– Diploma in Practical Dermatology, Cardiff University, UK

 • Certificate of completion: Fundamental of Platelet Rich Plasma (PRP) Therapy Training Course
 • Certificate of attendance: Implanter Workshop for Hair Transplantation, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
 • Certificate of Completion: Medical Weight Management Specialist, School of Antiaging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University
 • Certificate of attendance RELIFE Master Network Module 3 Advance Workshop for Thread Lifting (Definisse Free Floating)
 • Certificate of attendance Mid-Face Correction & Enhancement using thread, botulinum toxin, filler Workshop by No 1 Trainer
 • Certificate of attendance: RELIFE Master Network Module 2 Advance Workshop for thread Lifting (Definisse Double thread technique with 23-cm-thread)
 • Certificate of attendance: 9th ITCAM Hands-on Cadaveric Dissection of Toxin and Filler Injections and Thread Lift

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

  ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ภาษา ฟ้อนต์และรูปแบบการนำเสนอ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า