DHI Hair Transplant

การปลูกผมเทคนิค DHI คืออะไร

DHI (Direct Hair Implantation) เป็นการปลูกผมถาวรด้วยเทคนิคที่พัฒนาจากเทคนิค FUE  ซึ่งก็คือ มีขั้นตอนการเจาะนำกราฟต์ที่บริเวณท้ายทอย (Donor Area) ออกมาเช่นเดียวกัน แต่ในขั้นตอนการปลูก หากเป็นเทคนิค FUE แบบดั้งเดิมนั้น แพทย์จะต้องใช้วิธีการหยอดกราฟต์โดยใช้เข็มเจาะบริเวณที่จะปลูกเพื่อเป็นแนวให้สามารถใช้ forceps คีบเอากราฟต์ผมหยอดลงไปตามแนวเข็มที่เจาะไว้ แต่หากเป็นเทคนิค DHI สามารถปัก และปลูกผมแต่ละกราฟต์ผมได้ภายในครั้งเดียว ด้วยเครื่องมือเฉพาะที่ชื่อว่า Direct Hair Implanter

ความแตกต่างกับเทคนิค FUE

การปลูกผมแบบ Follicular Unit Excision (FUE) คือการปลูกย้ายรากแบบดั้งเดิม   โดยในส่วนของขั้นตอนการปลูกนั้นเราใช้การปลูกด้วยเข็มเจาะนำร่องและใช้ Forcepsคีบกราฟต์ผมหยอดไปตามแนวเข็มที่เจาะไว้ ข้อเสียของการใช้เข็ม และ Forceps คือไม่สามารถปลูกได้แน่นมาก (20-40 กราฟต์/ตร.ซม.) เสียเวลาหลายขั้นตอน และอาจทำความเสียหายต่อกราฟต์ผมได้ จึงได้มีการคิดค้น และพัฒนาอุปกรณ์ช่วยปลูก หรือที่เราเรียกกันว่า Direct Hair Implanter หรือเรียกสั้นๆว่า Implanter นั่นเองครับ

การใช้ Implanter จะทำให้คุณหมอผู้ปลูกสามารถกำหนดความลึกและทิศทางของเส้นผมได้ รวมทั้งความหนาแน่นของกราฟต์ผมเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย ดังนั้นการปลูกผมด้วย Implanter จึงได้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแนวผมใหม่ คงไม่ดีแน่ ๆ หากเราต้องการสร้างแนวผมใหม่ แต่ดันไม่แน่นหรือมีทิศทางที่ไม่เป็นธรรมชาติ

และนี่ก็เป็นที่มาของเทคนิคที่ชื่อว่า DHI (Direct Hair Implantation) ครับ ถึงแม้ว่าขั้นตอนการเจาะกราฟต์ผมออกมาจะไม่ต่างกับเทคนิค FUE แบบดั้งเดิม แต่ในส่วนของขั้นตอนการปลูกแตกต่างกันชัดเจน

ขั้นตอนการปลูกผมเทคนิค DHI

 1. แพทย์จะทำการตัดแต่ง หรือโกนผมบริเวณศีรษะด้านหลัง ที่เราเรียกว่า Donor Area ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมน DHT เพื่อสะดวกในการเจาะนำกราฟต์ผมออกมา หลังจากนั้นจึงฉีดยาชา คุณจะยังคงรู้สึกตัวตลอดเวลาในระหว่างการปลูกผม แต่ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวด

 

 

 1. หลังจากยาชาออกฤทธิ์ แพทย์จะใช้หัวเจาะแบบพิเศษ ที่มีขนาดเล็กมากเพียง 0.6 – 0.8 mm เจาะเพื่อนำรากผมออกมาอย่างระมัดระวัง โดยไม่ไปกระทบกระเทือนกราฟต์ผม และเซลล์รากผมโดยรอบให้ได้รับความเสียหาย
 2. ทีมแพทย์จะต้องทำการ trim กราฟต์ หรือ แยกเนื้อเยื่อไขมันส่วนที่เกินออกจากกราฟต์ผม อย่างระมัดระวัง และคัดแยกกราฟต์ที่มีจำนวนเส้นผมในกอต่างกัน เพื่อนำไปใช้ปลูกในบริเวณที่แตกต่างกัน โดยแช่ไว้ในน้ำยาแช่กราฟต์ที่มีสูตรเฉพาะ ช่วยเพิ่มอัตราการอยู่รอด และเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตได้ดี
 3. เมื่อถึงขั้นตอนการปลูก กราฟต์ที่ตัดแต่งเรียบร้อยจะถูกนำไปใส่ในอุปกรณ์ Implanter และแพทย์จะนำ Implanter นี้ไปปัก และปลูกยังบริเวณที่ต้องการได้เลย (โดยไม่ต้องทำการเจาะก่อน แล้วค่อยปักเข้าไปเหมือน FUE) ทำให้บริเวณผิวหนังไม่ต้องได้รับการกระทบกระเทือนหลายครั้ง รวมทั้งกราฟต์ผมก็ได้รับความกระทบกระเทือนน้อยกว่าวิธี FUE ปกตินอกจากนี้ยังสามารถบังคับทิศทาง องศาในการปักให้ได้ผลลัพธ์เป็นธรรมชาติมากกว่าเทคนิค FUE ดั้งเดิม

ข้อดีและข้อเสียของการปลูกผมเทคนิค DHI

ข้อดี

ไม่เกิดรอยแผลเป็น – การปลูกผมถาวร แบบย้ายรากผม เทคนิค DHI Hair Transplant นั้น ไม่จำเป็นต้องมีการผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อบริเวณท้ายทอยออกมาเหมือนกับการปลูกผมถาวร แบบFUT  ดังนั้นจึงไม่เกิดแผลเป็นที่มีขนาดใหญ่ในบริเวณที่ผ่าตัด ด้วยเทคนิคการปลูกผมแบบ DHI Hair Transplant นั้น มีการใช้หัวเจาะที่มีขนาดเล็กพิเศษ เพียง แค่ 0.6 – 0.8 mm เท่านั้น โดยเป็นการการเจาะรากผมอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งป้องกันเส้นประสาท และเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยง ในขณะที่มุ่งมั่นในการเจาะรากผมให้ได้ปริมาณมากที่สุด ด้วยคุณสมบัติพิเศษของเทคโนโลที่เข้ามาใช้ จึงทำให้แผลหายเร็ว ไม่ต้องพักฟื้น โดยในบางรายสามารถกลับไปทำงานได้ภายในวันเดียวกัน

เป็นธรรมชาติ – ในขั้นตอนการปลูกผมถาวร แบบย้ายราก ด้วยเทคนิค DHI Hair Transplant นั้น ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่ชื่อว่า DHI Implanter ใช้ในการปัก และปลูกภายภายในครั้งเดียว และยังสามารถควบคุมความลึก มุม และทิศทางของรากผม เพื่อให้เส้นผมใหม่ที่ปลูกไปมีลักษณะเดียวกันกับผมตามธรรมชาติของคุณ และยังสามารถปลูกได้แม่นยำ และหนาแน่นกว่า โดยถือว่าการปักผม และการปลูกผมใหม่เป็นหัวใจหลักความสำคัญของการปลูกผมด้วยเทคนิค DHI Hair Transplant ที่จะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นธรรมชาติ กว่าการปลูกด้วยเทคนิค FUE แบบดั้งเดิมอีกด้วย

 

ข้อเสีย

ยังคงจำเป็นต้องมีการตัดหรือโกนผมบริเวณ Donor Area แน่นอนว่าการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE หรือ DHI ก็ยังต้องตัดหรือโกนผมไม่ต่างกัน ดังนั้นสำหรับคนไข้ที่ไม่สะดวกตัดผม หรือจำเป็นต้องออกงานบ่อยๆ จึงไม่สามารถปลูกผมได้ในเวลาที่ต้องการ

ใช้จำนวนผู้ช่วยแพทย์ จำนวนมาก – เนื่องจากการปลูกผมเทคนิค DHI จำเป็นต้องมีผู้ช่วยแพทย์ในการเตรียม Implanter สำหรับปลูก ดังนั้นโดยปกติควรมีผู้ช่วยแพทย์ 6 – 12 ท่าน และนี่ก็เป็นที่มาของต้นทุนในการปลูก DHI ที่มากกว่าการปลูกเทคนิค FUE ทั่วไปที่ใช้ผู้ช่วยแพทย์พียง 3 คน

Dr. Suthida Arayametee

พญ. สุธิดา อารยเมธี

– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Doctor of Medicine, Chiang Mai University)

– Grad.Dip.Clin.Sci.(Radiology), Chiang Mai University

– Diploma in Practical Dermatology, Cardiff University, UK

 • Certificate of completion: Fundamental of Platelet Rich Plasma (PRP) Therapy Training Course
 • Certificate of attendance: Implanter Workshop for Hair Transplantation, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
 • Certificate of Completion: Medical Weight Management Specialist, School of Antiaging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University
 • Certificate of attendance RELIFE Master Network Module 3 Advance Workshop for Thread Lifting (Definisse Free Floating)
 • Certificate of attendance Mid-Face Correction & Enhancement using thread, botulinum toxin, filler Workshop by No 1 Trainer
 • Certificate of attendance: RELIFE Master Network Module 2 Advance Workshop for thread Lifting (Definisse Double thread technique with 23-cm-thread)
 • Certificate of attendance: 9th ITCAM Hands-on Cadaveric Dissection of Toxin and Filler Injections and Thread Lift

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

  ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ภาษา ฟ้อนต์และรูปแบบการนำเสนอ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า