ผลข้างเคียงของการปลูกผม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพลักษณ์และความมั่นใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ในปัจจุบันมีผู้คนมากมายที่สูญเสียความมั่นใจจากปัญหาผมบาง ศีรษะล้าน-เถิก การปลูกผมเป็นหัตถการที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามการปลูกผม ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทำได้ เนื่องจากการปลูกผมเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางการแพทย์และศิลป์ เพราะฉะนั้นการเลือกแพทย์ที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติที่เพียงพอเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนเข้ารับการปลูกผม ในกรณีที่แพทย์ปลูกผมมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผ่าตัดไม่ดีและได้ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน บทความนี้จะพูดถึงข้อผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนต่างๆ ผลข้างเคียงและอาการแทรกซ้อนที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการปลูกผม รวมถึงวิธีการลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงและความเสี่ยงต่างๆหลังเข้ารับปลูกผม

ข้อผิดพลาดในการรักษา

ข้อผิดพลาดในการรักษามีทั้งข้อผิดพลาดระหว่างการปรึกษาแพทย์และการอธิบายชี้แจงก่อนการปลูกผม ข้อผิดพลาดในการผ่าตัด หรือข้อผิดพลาดในการดูแลหลังการผ่าตัด   ซึ่งข้อผิดพลาดส่วนใหญ่จะเกิดจากแพทย์ปลูกผม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อผิดพลาดในการให้คำแนะนำและการชี้แจง

ก่อนเข้ารับการปลูกผมอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้หลายประการ เช่น

 • การวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง: ในบางครั้ง คนไข้ที่มีอาการศีรษะล้านเถิก และได้รับการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง เมื่อเข้ารับการปลูกผมแล้ว ผลลัพธ์หลังปลูกผมอาจไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากการปลูกผมไม่ใช่ วิธีการรักษาที่เหมาะสมกับปัญหาผมร่วงทุกประเภทดังนั้น การเลือกแพทย์ที่มีความสามารถเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ
 • ความคาดหวังที่ไม่สามารถบรรลุได้: หลายครั้งที่คนไข้มีความคาดหวังในผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปไม่ได้ เช่น ต้องการกลับมามีแนวไรผมเหมือนคนหนุ่มสาวแม้ตนเองจะแทบไม่เหลือเส้นผมแล้ว ซึ่งแพทย์ปลูกผมจะต้องให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาและชี้ให้เห็นถึงปัญหาของคนไข้ รวมถึงแนวทางการรักษาด้วยการปลูกผมที่เป็นไปได้ โดยยึดตามหลักความเป็นจริง ไม่ให้ความหวังที่เป็นไปได้ยากกับคนไข้
 • การขาดข้อมูล: ผู้ป่วยได้รับข้อมูลที่ไม่เพียงพอเกี่ยวความเสี่ยงของการปลูกผม

ข้อผิดพลาดในการผ่าตัด

ระหว่างการผ่าตัด อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์:

 • แพทย์มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม: สาเหตุสำคัญของข้อผิดพลาดคือแพทย์ปลูกผมมีคุณสมบัติไม่เพียงพอและไม่ใส่ใจในมาตรฐานทางการแพทย์ คนไข้ควรหาข้อมูลของแพทย์ปลูกผม ศึกษาภาพก่อนและหลังการรักษา ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จำนวนเคสปลูกผม เพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ของการปลูกผมที่พึงประสงค์
 • การเลือกวิธี/เทคนิคที่ไม่เหมาะสม: วิธีการปลูกผมที่ใช้กันมากที่สุดในอดีตก็คือ FUE และ FUT ซึ่งแต่ละวิธีต่างก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามทั้งสองวิธีไม่ได้เหมาะกับผู้ป่วยทุกราย และยังคงมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะ อย่างไรก็ตาม ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ปัจจุบันและการพัฒนาของอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผม ได้มีการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ เช่น DHI และ LONG HAIR DHI เพื่อให้ผลลัพธ์การปลูกผมมีความเป็นธรรมชาติ และเหมาะสมกับคนไข้ที่สุด
 • การเก็บเนื้อเยื่อหรือรากผมอย่างไม่เหมาะสม: การปลูกผมโดยใช้วิธี FUT อาจทำให้เกิดรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ ณ บริเวณหนังศีรษะทางด้านหลัง ซึ่งไม่เหมาะกับคนไข้ที่ต้องการไว้ผมสั้น ในทำนองเดียวกัน การปลูกผมโดยใช้วิธี FUE หากนำกลุ่มรากผมออกมากเกินไป ก็อาจทำให้ผมด้านหลังดูบางจนผิดธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการเก็บเนื้อเยื่อหรือรากผมที่ไม่เหมาะสมก็สามารถสร้างแผลที่ไม่ธรรมชาติให้คนไข้ได้เช่นเดียวกัน
 • การเตรียมความพร้อมและการปลูกผมที่ไม่ถูกต้อง: ยิ่งจำนวนกราฟต์ผมมาก (จำนวนเซลล์รากผม) และอยู่ห่างกันเท่าใด ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งดูไม่เป็นธรรมชาติ และมีลักษณะเป็นกระจุก ดังนั้น กราฟต์ผมจึงควรมีขนาดเหมาะสมและปลูกให้ใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • ความสะอาดในห้องผ่าตัด: การขาดสุขอนามัยระหว่างการผ่าตัดจะทำให้ความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของการปลูกผมได้
 • อุปกรณ์ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม: อุปกรณ์ผ่าตัดที่ล้าสมัยหรือชำรุด อาจทำให้ได้ผลลัพธ์การปลูกผมที่ไม่ดีเท่าที่ควร

ข้อผิดพลาดในการดูแลหลังการผ่าตัด

       แม้หลังจากปลูกผมแล้วก็อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ ไม่ว่าจะจากแพทย์หรือตัวคนไข้เอง

 • ข้อผิดพลาดจากแพทย์ปลูกผม: แพทย์อาจให้ข้อมูลวิธีการดูแลและการปฏิบัติหลังปลูกผมไม่ครบถ้วน ทำให้คนไข้พลาดโอกาสและทำให้ผลลัพธ์หลังปลูกผมไม่ดีเท่าที่ควร
 • ข้อผิดพลาดจากคนไข้:

                แม้ได้รับข้อมูลการปฏิบัติหลังปลูกผมอย่างครบถ้วนจากแพทย์แล้ว ผู้ป่วยบางรายอาจละเลย ซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของการปลูกได้เช่นเดียวกัน

ผลข้างเคียงและอาการแทรกซ้อน

นอกจากข้อผิดพลาดในการรักษาที่เกิดจากมนุษย์แล้ว ยังมีผลข้างเคียงและอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่ผู้ป่วยและแพทย์ไม่สามารถควบคุมได้:

 • ความเสี่ยงในการติดเชื้อ: เช่นเดียวกับการผ่าตัดอื่น ๆ การปลูกผมก็มีความเสี่ยงติดเชื้อเช่นกัน แต่มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ
 • การมีเลือดออก: อาจมีเลือดออกหลังการผ่าตัดเนื่องจากการบาดเจ็บที่หนังศีรษะ ซึ่งสามารถใช้ผ้าก๊อซกดตรงบริเวณที่มีเลือดออกเพื่อห้ามเลือดในเบื้องต้น
 • อาการบวม: หลังการผ่าตัด อาจเกิดอาการบวมที่หน้าผากและบริเวณดวงตา อาการนี้เกิดขึ้นชั่วคราว และมักจะหายไปภายใน 3-5 วัน การนอนศีรษะสูงจะช่วยลดอาการบวมได้
 • อาการคัน ตึง และชา: ทันทีหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยอาจรู้สึกตึงและชาชั่วคราว
 • อาการปวดที่แผลเป็น: โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกผมด้วยวิธี FUT ผู้ป่วยอาจรู้สึกเจ็บบริเวณที่เย็บปิดแผลเป็นครั้งคราวหลังการปลูกผม
 • การเกิดสะเก็ดแผล: อาจเกิดสะเก็ดแผลขนาดเล็กในบริเวณที่รักษา ซึ่งสะเก็ดแผลเหล่านี้จะหลุดออกไปหลังจากผ่านไป 14 วัน
 • ภาวะผมร่วงหลังจากการปลูกผม (Shock Loss): อาจเกิดภาวะผมร่วง หรือ Shock Loss ในระยะแรกหลังการปลูกผม ซึ่งเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อของผิวหนังในบริเวณที่อยู่ติดกัน โดยอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น
 • อาการไอหรือสะอึก: แม้ว่าจะเป็นผลข้างเคียงที่พบได้ยาก แต่ผู้ป่วยบางรายรายงานว่ามีอาการไอหรือสะอึกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2-3 วันหลังจากการปลูกผม ในปัจจุบันยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม อาการแทรกซ้อนนี้จะเกิดขึ้นชั่วคราวและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนไข้

Dr. Suthida Arayametee

พญ. สุธิดา อารยเมธี

– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Doctor of Medicine, Chiang Mai University)

– Grad.Dip.Clin.Sci.(Radiology), Chiang Mai University

– Diploma in Practical Dermatology, Cardiff University, UK

 • Certificate of completion: Fundamental of Platelet Rich Plasma (PRP) Therapy Training Course
 • Certificate of attendance: Implanter Workshop for Hair Transplantation, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
 • Certificate of Completion: Medical Weight Management Specialist, School of Antiaging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University
 • Certificate of attendance RELIFE Master Network Module 3 Advance Workshop for Thread Lifting (Definisse Free Floating)
 • Certificate of attendance Mid-Face Correction & Enhancement using thread, botulinum toxin, filler Workshop by No 1 Trainer
 • Certificate of attendance: RELIFE Master Network Module 2 Advance Workshop for thread Lifting (Definisse Double thread technique with 23-cm-thread)
 • Certificate of attendance: 9th ITCAM Hands-on Cadaveric Dissection of Toxin and Filler Injections and Thread Lift

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

  ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ภาษา ฟ้อนต์และรูปแบบการนำเสนอ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า